جدیدترین مقالات

اندازه ذرات خوراک و عملکرد طیور

اندازه ذرات خوراک و عملکرد طیور

دستکاری اندازه ذرات خوراک اخیراً موضوعی داغ به عنوان ابزاری برای بهبود بازدهی عملکرد پرنده شده است. دقت به این موضوع که از یک نظری ...
ادامه مطلب
ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات

ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات

ایمنی بیولوژیکی به معنی حفاظت دام های اهلی از هر گونه عوامل عفونی- باکتریایی، قارچی، انگلی یا ویروسی می باشد. نقص در ایمنی مواد غذ ...
ادامه مطلب
اثر مثبت آسیاب ترکیبی

اثر مثبت آسیاب ترکیبی

متخصصان تغذیه به منظور دستیابی به بهترین بازدهی در تولیدات دامی بدنبال توزیع مناسب اندازه ذرات در خوراک های متفاوت هستند. در صنعت ...
ادامه مطلب
تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

بازدهی فرآیند پلت کردن تاثیر قابل توجهی در سودآوری و توان عملیاتی کارخانجات خوراک دارد . از نظر تولید، خوراک پلت شده ظرفیت بارگیری ...
ادامه مطلب
بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی

بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی

امروزه تولید حیوانات بطور دائمی با یک تناقض مواجه است که از یک طرف حیوانات با بهترین و با کیفیت ترین خوراک تغذیه شوند اما از طرف د ...
ادامه مطلب
فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن

وظیفه هر کارخانه خوراک بایستی دستیابی و حفظ این شاخص ها باشد. این مقاله براساس عوامل موثر بر کیفیت خوراک و بازدهی کارخانجات خوراک ...
ادامه مطلب