جدیدترین مقالات

بهبود ماندگاری پلت

بهبود ماندگاری پلت

ماندگاری پلت توسط تغییراتی در فرمولاسیون جیره بهبود می یابد، به عنوان مثال استفاده از مواد خام با خاصیت چسبندگی خوب مانند گندم، جو ...
ادامه مطلب
نقش پری کاندیشنینگ در خوراک و خوراک اکسترود شده

نقش پری کاندیشنینگ در خوراک و خوراک اکسترود شده

پری کاندیشنینگ به معنای شرایط یا آماده سازی مواد اولیه قبل از فراوری بیشتر می باشد. در زمینه فرایند اکستروژن، پری کاندیشنینگ دقیقا ...
ادامه مطلب
فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و رئوس تولید پلت در کارخانجات خوراک

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و رئوس تولید پلت در کارخانجات خوراک

خوراک پلت شده یکی از چندین محصول تولیدی در کارخانجات تولید کننده خوراک می باشد. کیفیت خوراک پلت شده و سایر تولیدات کارخانجات خوراک ...
ادامه مطلب
بهبود کیفیت پلت، کلیدی برای عملکرد بهتر

بهبود کیفیت پلت، کلیدی برای عملکرد بهتر

فرآیند تولید خوراک پلت در دهه های اخیر به دلیل تقاضای استانداردهای بالاتر کیفیت فیزیکی، ارزش غذایی، بهداشت میکروبیولوژیکی و همچنین ...
ادامه مطلب
اثر کاندیشنینگ بر کیفیت پلت

اثر کاندیشنینگ بر کیفیت پلت

اولین و مهمترین فاکتور موثر بر کیفیت پلت، کیفیت بخار می باشد. حفظ کیفیت بخار و بررسی آن مشکل است چرا که فاکتورهای زیادی بر کیفیت ب ...
ادامه مطلب
چگونه فراوری می تواند بر روی کیفیت پلت تاثیر گذارد؟

چگونه فراوری می تواند بر روی کیفیت پلت تاثیر گذارد؟

تولید خوراک در واقع مانند آبشاری از عملیات متفاوت است که در نهایت منجر به تولید جیره غذایی حیوانات بنام پلت می شود. کیفیت نه ...
ادامه مطلب