جدیدترین مقالات

بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی

بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی

امروزه تولید حیوانات بطور دائمی با یک تناقض مواجه است که از یک طرف حیوانات با بهترین و با کیفیت ترین خوراک تغذیه شوند اما از طرف د ...
ادامه مطلب
فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن

وظیفه هر کارخانه خوراک بایستی دستیابی و حفظ این شاخص ها باشد. این مقاله براساس عوامل موثر بر کیفیت خوراک و بازدهی کارخانجات خوراک ...
ادامه مطلب
نقش میکسر در دستیابی به خوراک همگن

نقش میکسر در دستیابی به خوراک همگن

فرمول خوراک باید ترکیب متعادلی از مواد مغذی باشد که نیاز حیوان را تامین نماید. سیستم بچ گیری در کارخانه خوراک عمل توزین مواد اولیه ...
ادامه مطلب
افزودن مایعات در میکسر ریبونی

افزودن مایعات در میکسر ریبونی

مخلوط کردن مواد اولیه خشک و تر در میکسر ریبونی نیاز به یک روش کارامد و سازگار با مواد اولیه خام دارد. این روش به چندین عامل بستگی ...
ادامه مطلب
حرارت دادن همراه با تکنولوژی آنزیمی

حرارت دادن همراه با تکنولوژی آنزیمی

از مزایای آنزیمهای خوراکی کمک به پایین آمدن هزینه های تولیدات حیوانات و کاهش دادن تنوع مواد اولیه می باشد و اثرات زیست محیطی بوجود ...
ادامه مطلب
15 فاکتور مهم در ارزیابی و استفاده از مواد اولیه جایگزین

15 فاکتور مهم در ارزیابی و استفاده از مواد اولیه جایگزین

زماني كه قابلیت دسترسی و قیمت مواد اولیه، استفاده از آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، باید از مواد اولیه دیگر بعنوان مواد جایگزین و ی ...
ادامه مطلب