جدیدترین مقالات

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی

پلت کردن خوراک ، با توجه به تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشت میکروبی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ت ...
ادامه مطلب
تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل

تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل

خاکه و پلت های خرد شده همیشه در خوراک پلت وجود دارد، اما میزان قابل قبول آن برای تولیدات و فروشندگان مختلف، متفاوت است. بعنوان مثا ...
ادامه مطلب
اندازه ذرات خوراک و عملکرد طیور

اندازه ذرات خوراک و عملکرد طیور

دستکاری اندازه ذرات خوراک اخیراً موضوعی داغ به عنوان ابزاری برای بهبود بازدهی عملکرد پرنده شده است. دقت به این موضوع که از یک نظری ...
ادامه مطلب
ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات

ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات

ایمنی بیولوژیکی به معنی حفاظت دام های اهلی از هر گونه عوامل عفونی- باکتریایی، قارچی، انگلی یا ویروسی می باشد. نقص در ایمنی مواد غذ ...
ادامه مطلب
اثر مثبت آسیاب ترکیبی

اثر مثبت آسیاب ترکیبی

متخصصان تغذیه به منظور دستیابی به بهترین بازدهی در تولیدات دامی بدنبال توزیع مناسب اندازه ذرات در خوراک های متفاوت هستند. در صنعت ...
ادامه مطلب
تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

بازدهی فرآیند پلت کردن تاثیر قابل توجهی در سودآوری و توان عملیاتی کارخانجات خوراک دارد . از نظر تولید، خوراک پلت شده ظرفیت بارگیری ...
ادامه مطلب