جدیدترین مقالات

ژلاتینه شدن خوراک اکسترود شده: چه اتفاقی می افتد؟

ژلاتینه شدن خوراک اکسترود شده: چه اتفاقی می افتد؟

افراد معمولاً در طی فرآیند اکستروژن، از نشاسته موجود در خوراک به عنوان نشاسته ژلاتینه شده یاد می کنند. ما بیان میکنیم که این تصور ...
ادامه مطلب
نوع نشاسته و تاثیر آن بر پلت کردن

نوع نشاسته و تاثیر آن بر پلت کردن

در کنار پروتئین، نشاسته یکی از مواد اولیه مورد استفاده در خوراک است. اما نشاسته ها از منابع مختلف، طیف وسیعی از خصوصیات عملکردی را ...
ادامه مطلب
عملیات تولید خوراک: سیستم بخار و بازده آن

عملیات تولید خوراک: سیستم بخار و بازده آن

این مقاله در رابطه با منابع بخار و چگونگی حفظ راندمان سیستم های بخار در کارخانه خوراک بحث خواهد کرد. بخار، توسط دیگ بخار با مقدار ...
ادامه مطلب
مزایای مدیریت رطوبت در خط تولید

مزایای مدیریت رطوبت در خط تولید

یکی از چالش های تولیدکنندگان خوراک، از یک طرف از دست رفتن رطوبت و از طرف دیگر رشد قارچ در خوراک می باشد. عوامل خارجی مانند دمای با ...
ادامه مطلب
پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم

از پری کاندیشنینگ در تولید خوراک استفاده می شود و شامل افزودن رطوبت و حرارت به خوراک قبل از اکستروژن یا پلت کردن می باشد. در بخش د ...
ادامه مطلب
پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول)

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول)

پری کاندیشنینگ یکی از بخش های تولید و مرتبط با فرآیند اکستروژن می باشد( همچنین سایر فرآوری های خوراک مانند پلت کردن). اگر چه در ظا ...
ادامه مطلب