جدیدترین مقالات

اثر رطوبت بر  ابعاد مختلف فرآوری خوراک

اثر رطوبت بر ابعاد مختلف فرآوری خوراک

کاندیشنینگ سرد مش تحت تاثیر رطوبت استاندارد و میزان فعالیت آب در میکسر قرار می گیرد. آب یکی از ریزمغذی های مهم خوراک است، بطوریکه ...
ادامه مطلب
بررسی فرآیند میکس در  تولید خوراک پلت

بررسی فرآیند میکس در تولید خوراک پلت

متخصصین تغذیه، فرمول های خوراک را بر اساس گونه حیوان به گونه ای تنظیم می کنند که نیاز های رشد، نگهداری، تولید و سلامت عمومی حیوان ...
ادامه مطلب
بررسی صنعت خوراک از دیدگاه تاریخی و پیامدهای آن برای آینده

بررسی صنعت خوراک از دیدگاه تاریخی و پیامدهای آن برای آینده

تاریخ صنعت خوراک به فهمیدن چرا و چگونگی شیوه های خاص تکامل مربوط است. تعدادی از این عملیات با فعالیت های جدید، جایگزین طبیعی تر، ب ...
ادامه مطلب
گندم جدید برای توسعه ساختار استخوانی در مرغ

گندم جدید برای توسعه ساختار استخوانی در مرغ

محققین بیان می کنند گندم بخصوصی تولید کرده اند که می تواند نیاز به مکمل های غذایی را کاهش داده و همزمان با تامین مواد مغذی اصلی، م ...
ادامه مطلب
بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی

پلت کردن خوراک ، با توجه به تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشت میکروبی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ت ...
ادامه مطلب
تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل

تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل

خاکه و پلت های خرد شده همیشه در خوراک پلت وجود دارد، اما میزان قابل قبول آن برای تولیدات و فروشندگان مختلف، متفاوت است. بعنوان مثا ...
ادامه مطلب