جدیدترین مقالات

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم

از پری کاندیشنینگ در تولید خوراک استفاده می شود و شامل افزودن رطوبت و حرارت به خوراک قبل از اکستروژن یا پلت کردن می باشد. در بخش د ...
ادامه مطلب
پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول)

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول)

پری کاندیشنینگ یکی از بخش های تولید و مرتبط با فرآیند اکستروژن می باشد( همچنین سایر فرآوری های خوراک مانند پلت کردن). اگر چه در ظا ...
ادامه مطلب
بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک

بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک

تکنیک های فراوری بر دسترس بودن مواد مغذی و خصوصیات فیزیکی محصولات خوراکی تاثیر می گذارد. با اینحال، تاثیر پارامترهای فراوری بر روی ...
ادامه مطلب
استفاده از سنسورهای سه بعدی برای رفع سخت ترین چالش های ذخیره غلات

استفاده از سنسورهای سه بعدی برای رفع سخت ترین چالش های ذخیره غلات

تقریبا یک دهه است اسکنرهای سه بعدی سطوح( 3DLevelScanners ) اندازه گیری سطح و حجم دقیقی را در موارد چالش برانگیز موجود در مخازن، ان ...
ادامه مطلب
آسیاب کردن: مزایای تغییر اندازه ذرات

آسیاب کردن: مزایای تغییر اندازه ذرات

بیشتر مواد اولیه مورد استفاده در کارخانجات خوراک باید آسیاب شوند. این فرایند سبب بهبود عملکرد حیوانات و فراوری خوراک خصوصا یکنواخت ...
ادامه مطلب
چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟

چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟

در این مقاله به اثر اضافی آسیاب شدن در فرآیند پلت کردن در زمان تولید خوراک خواهیم پرداخت.
ادامه مطلب