جدیدترین مقالات

واکنش میلارد بعنوان یک قاتل خاموش در کیفیت خوراک

واکنش میلارد بعنوان یک قاتل خاموش در کیفیت خوراک

واکنش میلارد بخش جدایی ناپذیر از تولید خوراک است. اثرات نامطلوب آن از طریق کاهش در قابلیت دسترسی مواد مغذی از فرایندهای حرارتی و ذ ...
ادامه مطلب
استراتژی مدیریتی جهت تضمین کیفیت خوراک

استراتژی مدیریتی جهت تضمین کیفیت خوراک

خوراک یکی از مهم ترین نهاده های مرتبط با تولید و سودهی در دامپروری است. بنابراین، موفقیت یا عدم موفقیت در بهبود عملکرد تا حد زیادی ...
ادامه مطلب
فرآیند پایداری آنزیم ها در خوراک

فرآیند پایداری آنزیم ها در خوراک

انتخاب آنزیم یک تصمیم استراتژیک است که عملکرد بهینه حیوان را با یک نتیجه مقرون به صرفه تضمین می کند. به خصوص در بازار فعلی با قیمت ...
ادامه مطلب
راه های افزایش بهداشت خوراک، کیفیت پلت و در دسترسی مواد مغذی

راه های افزایش بهداشت خوراک، کیفیت پلت و در دسترسی مواد مغذی

. راهکارهای متنوعی برای تولید و همچنین افزودنی های خوراک جهت افزایش کیفیت پلت وجود دارد. با این حال، بسیار مهم است، دسترسی مواد م ...
ادامه مطلب
کنترل دما و هوادهی غلات

کنترل دما و هوادهی غلات

کنترل دمای غلات اهمیت دارد و غلات ذخیره شده باید با هوادهی منظم یا با زیر و رو شدن خشک و خنک نگه داشته شود. رطوبت زیاد و دمای بالا ...
ادامه مطلب
معیارهای انتخاب میکسر مناسب در کارخانه خوراک

معیارهای انتخاب میکسر مناسب در کارخانه خوراک

دوزینگ و میکس دو فرایند اصلی در کارخانه خوراک است. بهینه سازی آنها می تواند تأثیر بسزایی در کیفیت خوراک و مقرون به صرفه بودن تولید ...
ادامه مطلب