ورود | ثبت‌نام

دکترای تخصصی تغذیه طیور- دانشگاه فردوسی
دارای گواهینامه آموزشی تکنولوژی تولید خوراک از کشور هلند
دارای تقدیرنامه از شرکت Pet-Ag آمریکا

سوابق شغلی:

• کارخانه خوراک دام و طیور صالح (تولیدکننده انواع خوراک پلت دام، طیور و آبزیان): از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵
• شرکت جوانه خراسان (تولیدکننده انواع مکمل های غذایی دام، طیور و آبزیان): از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
• مشاور علمی- فنی کارخانجات تولید خوراک پلت و فراوری شده در سراسر کشور و کشورهای همسایه:

• کارخانه خوراک دام و طیور کوثری: از سال ۱۳۸۶ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور تعاونی متشکل گناباد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سجاد سرایان: از سال ۱۳۸۹ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور زرین دانه: از سال ۱۳۹۰ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سلامت دانه: از سال ۱۳۹۰ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور قائم مشهد: از سال ۱۳۹۱ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سپید دانه: از سال ۱۳۹۳ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور مرغ بهشت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور زردانه فارس از سال ۱۹۳۱ تا کنون
• کارخانه خوراک دام و طیور گهرناب ورنا از سال ۱۳۹۳ تا کنون
• کارخانه خوراک دام و طیور عابد گلستان از سال ۱۳۹۶ تا کنون
• کارخانه خوراک دام و طیور مشفق دانه هرات سال ۱۳۹۸
و …

سوابق پژهشی

• مؤسس تنها وبسایت تکنولوژی خوراک در کشور : www.nmfeed.com
• سردبیر فصلنامه «دانش فرآوری خوراک»، اولین و تنها نشریه تکنولوژی خوراک در ایران.
• تألیف کتب «راهنمای جامع تکنولوژی و فراوری خوراک دام، طیور و آبزیان» ، «تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی» و « یکصد نکته کاربردی در کارخانجات خوراک دام و طیور»
• عضو گروه مولفین کتاب ” راهنمای فنی تولید و اصول تضمین کیفیت کارخانجات مکمل سازی” زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور.
• مطالعه اثر سطوح متفاوت چربی و ال کارنیتین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب سرم جوجه های گوشتی. ۲۰۰۷.
Journal of Biological Science. 10(12): 1970-1976
• اثر پری بیوتیک در جیره حاوی پروتئین کم بر برخی پارامترهای خونی و وضعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی. ۲۰۰۸. Italian Journal of Animal Science. 7: 313-319.
• اثر پری بیوتیک Fermacto بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی پارامترهای خونی در کبک. ۲۰۱۰. چهارمین کنگره علوم دامی ایران- تهران
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت، عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی در دوران رشد و جیره بر پایه ذرت. ۲۰۱۶. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت و شاخص های مصرف انرژی الکتریکی در خوراک جوجه گوشتی بر پایه گندم-سویا. ۲۰۱۶. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA.
• تأثیر مخمر و آب پنیر اسیدی شده بر عملکرد، وزن اندام ها، میکروفلور روده و مورفولوژی روده جوجه گوشتی نر. ۲۰۱۷. Brazilian journal of poultry science.
• بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دوره رشد. مجله تولیدات دامی. دانشگاه تهران. ۱۳۹۵.
• اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت، عملکرد رشد، مورفولوژی روده و ابقای مواد مغذی جوجه های گوشتی در دوره پایانی. British Poultry Science Journal. 2017
• اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی نر در دوره رشد. World Poultry Science Journal 2018.
• اثر زمان کاندیشنینگ و سطوح مختلف پلت بایندر بر کیفیت پلت و راندمان دستگاه پلت در کارخانجات خوراک طیور.Poultry science Association ََ۲۰۱۹.
• اثر زمان کاندیشنینگ و سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت، عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و موفولوژی روده در دوره رشد جوجه های گوشتی .British Poultry Science2019

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان