ورود | ثبت‌نام

نمونه گیری از خوراک

نمونه گیری از خوراک

1.44 MB 150 دانلود

  عنوان مقاله:

  Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

  سال انتشار:

  مارس سال 2021

  موضوع:

  اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

  نویسندگان:

  عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

  19AAF010z018

  عنوان مقاله:

  Review of mixer types

  سال انتشار:

  سال 2019

  کشور:

  هلند

  موضوع:

  مروری بر انواع ميكسر

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  دانلود

  Mixers article (1).pdf

  عنوان مقاله:

  Different mixer testing methods

  سال انتشار:

  ژانويه سال 2020

  کشور:

  انگلستان

  موضوع:

  انواع روش هاي تست ميكسر

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  عنوان مقاله:

  Proper mixing- an essential step of feed mixing

  سال انتشار:

  آوريل سال 2020

  کشور:

  هندوستان

  موضوع:

  ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  عنوان مقاله:

  Conditioning and its effect on poultry feed

  سال انتشار:

  ژوئن- فوريه سال 2018

  کشور:

  هلند

  موضوع:

  كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  دانلود

  عنوان مقاله:

  Conditioning and different types of conditioner

  سال انتشار:

  نوامبر سال 2017

  کشور:

  چین

  موضوع:

  كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  عنوان مقاله:

  Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

  سال انتشار:

  سپتامبر - اكتبر سال 2018

  کشور:

  ترکیه

  موضوع:

  بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

  نویسندگان:

  عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

  1

  خوراک دام و طیور بهشادآفرین

  2

  خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

  3

  خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

  4

  خوراک دام و طیور دانه داران توس

  5

  خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

  6

  خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

  7

  خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان