ورود | ثبت‌نام

غلات

کنترل دما و هوادهی غلات

کنترل دما و هوادهی غلات

کنترل دمای غلات اهمیت دارد و غلات ذخیره شده باید با هوادهی منظم یا با زیر و رو شدن خشک و خنک نگه داشته شود.

حفظ کیفیت غلات انبار شده در فارم

حفظ کیفیت غلات انبار شده در فارم

در صنعت تولید خوراک، علاوه بر شناسایی و درجه بندی مواد، نحوه نگهداری و حفظ کیفیت مواد از اهمیت خاصی برخوردار است. بیشتر خسارت های

آفات و حشرات در غلات

آفات و حشرات در غلات

در این مقاله به گونه های مختلف آفات و حشرات آلوده کننده انبار غلات اشاره شده است.

غلات دارای رطوبت بالا

غلات دارای رطوبت بالا

برداشت غلات با دمای ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و میزان رطوبت بیشتر از ۱۳ تا ۱۴ درصد شرایط مناسبی را برای رشد قارچ و

حفظ کیفیت غلات در انبار

حفظ کیفیت غلات در انبار

انبار غلات یکی از بخش مهم هر فارم بوده و اعمال موارد بیوسکیوریتی در حفظ کیفیت وسرمایه پرورش دهنده کمک شایانی می کند. احتمال به

مواردی در انبار کردن غلات

مواردی در انبار کردن غلات

بعضی از فارم ها برای انبار کردن غلات خود از معیار تست وزن و رطوبت بالا و برخی دیگر مفاهیم فساد غلات را برای مدیریت

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان