ورود | ثبت‌نام

میکسر

میکسر

پدال و ریبون

پدال / ریبون خصوصیات پدال یا ریبون   ریبون: ریبون ها نسبت به پدال ها مقاومت بیشتری در برابر فرسایش دارند. چون بعد از بارگیری

میکسر

تست میکسر

تست میکسر تست عملکرد میکسر , برآورد CV به دنبال میکس خوب خوراک، افزایش عملکرد حیوان اتفاق می افتد. عملکرد مناسب میکسر، ترکیبی از حداقل زمان،

میکسر

نوع میکسر

نوع میکسر انواع میکسر، مزایا و معایب میکسر عمودی (      (vertical mixer​  این نوع میکسر، دارای مارپیچ عمودی است که در وسط مخزن اصلی میکسر قرار

میکسر

افزودن مایعات به میکسر

افزودن چربی،آب، ملاس میزان اختلاط مواد و چگونگی توزیع اجزای مایع بر کیفیت پلت تاثیرگذار می باشد. در اختلاط مش در میکسر دو مسئله مهم

میکسر

زمان میکس

زمان میکس مناسب (خشک و مرطوب)   مفهوم زمان میکس : شاید بیشترین موضوع قابل بحث راجع زمان مناسب فرآیند میکس باشد. بدون شک در

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان