ورود | ثبت‌نام

کتاب تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی

صنعت طیور گسترش فوق العاده ای یافته و در راستای این گسترش تلاش شده نقائص موجود در سویه های تجاری طیور امروزی مرتفع گردد. دستگاه گوارش جوجه یکروزه از نقطه نظر توان هضمی، جذبی، ترشحی و … ناقص بوده و به دلیل ناتوانی سیستم ایمنی و شرایط موجود در دستگاه گوارش جوجه های یکروزه، ورود و استقرار میکروارگانیسم های بیماری زا را در دستگاه گوارش به پرنده تحمیل می کند. استراترژی های معرفی شده در این کتاب که نشان دهنده تلاش گسترده بسیاری از محققان علوم طیور در سالهای اخیر می باشد می تواند راهنمای مفیدی برای دانشجویان و تولیدکنندگان در این صنعت بزرگ و روبه توسعه در کشور باشد.

  • دکتر حسن کرمانشاهی ( هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

  • دکتر امیر عطار ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)

  • دکتر علیرضا عباسی پور ( دانش آموخته دکتری تغذیه طیور دانشگاه فردوسی مشهد)

  • مهندس فاطمه مهدی نژاد ( کارشناس ارشد علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد)

فهرست موضوعی

جهت سفارش کتاب می‌توانید با شماره‌های ۰۵۱۳۶۵۷۸۲۳۴-۶ تماس گرفته و یا از طریق کادر زیر درخواست خود را ارسال نمایید.

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان