ورود | ثبت‌نام

دکترای تخصصی تغذیه طیور- دانشگاه فردوسی
دارای گواهینامه آموزشی مدیریت مدرن تولید خوراک از کشور هلند
دارای گواهینامه ممیزی داخلی Iso 22000:2005 (امنیت غذایی) از URS انگلیس

سوابق شغلی:

• کارخانه خوراک دام و طیور صالح (تولیدکننده انواع خوراک پلت دام، طیور و آبزیان): از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
• مشاور علمی- فنی کارخانجات تولید خوراک فراوری شده در سراسر کشور و کشورهای همسایه:
• کارخانه خوراک دام و طیور دانه پاک خزر: از سال ۱۳۹۲ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور بهشادآفرین: از سال ۱۳۹۱ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور دردانه رضوی: از سال ۱۳۹۴ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان: از سال ۱۳۹۳ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سبزوار: از سال ۱۳۹۲ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور کیمیادان: از سال ۱۳۸۵ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه: از سال ۱۳۹۴ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سولارسوی البرز: از سال ۱۳۹۵ تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور فاضل گناباد از سال ۱۳۹۵ تا کنون

سوابق پژوهشی:

• مدیر مسئول فصلنامه «دانش فرآوری خوراک»، اولین و تنها نشریه تکنولوژی خوراک در ایران.
• تألیف کتب «راهنمای جامع تکنولوژی و فراوری خوراک دام، طیور و آبزیان» و «تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی»
• جایگزینی ارزش کنجاله سویا با کنجاله منداب، با و بدون آنزیم های تجزیه کننده NSP بر عملکرد، خصوصیات لاشه و هورمون تیروئید در جوجه گوشتی. ۲۰۰۶. International Journal of Poultry Science. 5(10): 932-937
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت، عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی در دوران رشد و جیره بر پایه ذرت. ۲۰۱۶. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت و شاخص های مصرف انرژی الکتریکی در خوراک جوجه گوشتی بر پایه گندم-سویا. ۲۰۱۶. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA
• تأثیر مخمر و آب پنیر اسیدی شده بر عملکرد، وزن اندام ها، میکروفلور روده و مورفولوژی روده جوجه گوشتی نر. ۲۰۱۷. Brazilian journal of poultry science

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان