ورود | ثبت‌نام

اسامی کارخانجات تست شده

از افتخارات شرکت خوراک پرداز هزاره نوین، ارائه خدمات ویژه و تخصصی به کارخانجات تولید خوراک، کنسانتره و مکمل در ایران و همچنین کشورهای همسایه می باشد.از جمله این خدمات، آزمون یکنواختی میکسر است که مطابق با جدیدترین روش تست در دنیا یعنی استفاده از میکروتریسر، انجام می گردد.

لیستی از کارخانجاتی که آزمون یکنواختی میکسر خود را با استفاده از این روش نوین، انجام داده اند در ادامه ملاحظه می کنید.

 

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور بهشادآفرین

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور دانه داران توس

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

⚫ کارخانه خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور اطهردانه آذربایجان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیورسوربن شمال

⚫ کارخانه خوراک دام و طیور بهدانه گلستان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان البرز دام دارو

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور ایا

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان شمال

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور دام استریل

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور سپید بستک

⚫  کارخانه خوراک پلت استریل مرغ بهشت

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور روحانی

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور البرز دان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور پایتخت دانه گلستان

⚫  کارخانه خوراک دام و طیورفرآوردانه آریا

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور ساحل

⚫  کارخانه خوراک دام و طیوردرسا لارستان

⚫ شرکت های تولیدی ساوانا

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور میلاد دانه

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور کرمانشاه دانه

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان فرا دانه شهرکرد

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور بهاردانه

⚫  شرکت تعاونی مرغداران گناباد

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور نکا پلت مازندران

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور دانیران

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور فراز دانه آوند

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور پارس دانه سه ستاره

⚫  کارخانه خوراک دام و طیور استیری

⚫  شرکت تولیدی فیدار دارو

⚫  شرکت خوراک دام و طیور کلهردانه جنوب

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان