به صفحه  پادکست های علمی تکنولوژی خوراک خوش آمدید.

 

در این صفحه، مجموعه پادکست های علمی تخصصی تکنولوژی خوراک را مشاهده می کنید که با نگاهی موشکافانه ، فرآیند

تولید خوراک را مورد بررسی قرار داده و در قالب فایل صوتی دریافت خواهید کرد. 

امیدواریم این خدمت جدید خوراک پرداز مورد استفاده شما همکاران و دوستان گرانقدر قرار بگیرد.