ورود | ثبت‌نام

مدیرعامل: جناب آقای حسین محمدزاده

خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر ۹ جاده زاوه، شرکت کیمیادان تربت

مدیرعامل: جناب آقای دکتر دماوندی

گلستان، فاضل آباد، ناحیه صنعتی، شرکت زرین رشد گلستان

مدیرعامل: جناب آقای مهدی شریعتمداری طهرانی

خراسان رضوی، سبزوار

مدیرعامل: جناب آقای حسین قلی‌زاده خراسان

رضوی، گناباد، شهرک صنعتی کاخک

مدیرعامل: جناب آقای ابوذر ابراهیمی

گنبد کاووس، شهرک صنعتی گنبد، فاز یک قطعه ۳۶ گند کاووس، شهرک صنعتی ایران

مدیرعامل: جناب آقای هادی کاظمی‌زاده

خراسان رضوی، سبزوار

مدیرعامل: جناب آقای حسن‌زاده

خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر ۳۰ جاده فریمان، سه راه جیم آباد

مدیرعامل: جناب آقای قنبری

مازندران، ساری، جاده دریا، شهرک صنعتی مصطفی خمینی، میدان صنعت

مدیرعامل: جناب آقای حسین شرقی

خراسان رضوی، گناباد، بلوار معلم، معلم ۱۳

۰۱۵۵۷۲۵۸۳۵۰-۵

مدیرعامل عامل: جناب آقای فریدون باقری

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی چناران، فاز ۲، صنعت ۲۹، اتحاد ۱

مدیرعامل: جناب آقای عزیزالله چمانه

گلستان، شهرک صنعتی آق قلا، فاز ۳، تولیدی ۳

۰۱۷۳۵۷۵۳۷۳۰-۵

مدیرعامل: جناب آقای عباس نودهی

گلستان، شهرک صنعتی آق لا، فاز یک، سازندگی پنجم

۰۱۷۳۴۵۳۳۷۹۳

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان