کنترل دما و هوادهی غلات

کنترل دما و هوادهی غلات ویژه

کنترل دمای غلات اهمیت دارد و غلات ذخیره شده باید با هوادهی منظم یا با زیر و رو شدن خشک و خنک نگه داشته شود. رطوبت زیاد و دمای بالا ...

استفاده از سنسورهای سه بعدی برای رفع سخت ترین چالش های ذخیره غلات

استفاده از سنسورهای سه بعدی برای رفع سخت ترین چالش های ذخیره غلات ویژه

تقریبا یک دهه است اسکنرهای سه بعدی سطوح( 3DLevelScanners ) اندازه گیری سطح و حجم دقیقی را در موارد چالش برانگیز موجود در مخازن، ان ...

تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل

تفکیک خوراک در تانکرهای حمل و نقل ویژه

خاکه و پلت های خرد شده همیشه در خوراک پلت وجود دارد، اما میزان قابل قبول آن برای تولیدات و فروشندگان مختلف، متفاوت است. بعنوان مثا ...

اندازه گیری غلات در انبار/ تبدیل واحد و راهنمای تولید

اندازه گیری غلات در انبار/ تبدیل واحد و راهنمای تولید ویژه

اين مقاله شامل انواع فرمول هاي محاسباتي و تبديل واحد هاي اندازه گيري مي باشد.

کنترل تهویه  جهت کنترل حشرات در انبار غلات

کنترل تهویه جهت کنترل حشرات در انبار غلات ویژه

کنترل کننده تهویه چیست؟ از این وسیله در سیستم تهویه و در بخش خنک کردن غلات استفاده می شود. در اين مقاله به بررسي انواع تهويه در ا ...

آفات و حشرات در غلات

آفات و حشرات در غلات ویژه

در اين مقاله به گونه هاي مختلف آفات و حشرات آلوده كننده انبار غلات اشاره شده است.

حفظ كيفيت غلات انبار شده در فارم

حفظ كيفيت غلات انبار شده در فارم ویژه

در صنعت توليد خوراك، علاوه بر شناسايي و درجه بندي مواد، نحوه نگهداري و حفظ كيفيت مواد از اهميت خاصي برخوردار است. بيشتر خسارت هاي ...

چرا بايد در انبار تهويه انجام شود ؟

چرا بايد در انبار تهويه انجام شود ؟ ویژه

تهويه با حركت هواي محبوس شده بين مواد خوراكي موجب كاهش فساد و پوسيدگي مي شود. رطوبت و حرارت عامل اصلي فساد، رشد قارچ و فعاليت حشرا ...

انبار داري غلات

انبار داري غلات ویژه

چگونه آب و هوا بر غلات انبار شده تاثير مي گذارد؟

مواردي در انبار كردن غلات

مواردي در انبار كردن غلات ویژه

بعضي از فارم ها براي انبار كردن غلات خود از معيار تست وزن و رطوبت بالا و برخي ديگر مفاهيم فساد غلات را براي مديريت انتخاب مي كنند. ...