فرآیند پایداری آنزیم ها در خوراک

فرآیند پایداری آنزیم ها در خوراک ویژه

انتخاب آنزیم یک تصمیم استراتژیک است که عملکرد بهینه حیوان را با یک نتیجه مقرون به صرفه تضمین می کند. به خصوص در بازار فعلی با قیمت ...

نوع نشاسته و تاثیر آن بر پلت کردن

نوع نشاسته و تاثیر آن بر پلت کردن ویژه

در کنار پروتئین، نشاسته یکی از مواد اولیه مورد استفاده در خوراک است. اما نشاسته ها از منابع مختلف، طیف وسیعی از خصوصیات عملکردی را ...

گندم جدید برای توسعه ساختار استخوانی در مرغ

گندم جدید برای توسعه ساختار استخوانی در مرغ ویژه

محققین بیان می کنند گندم بخصوصی تولید کرده اند که می تواند نیاز به مکمل های غذایی را کاهش داده و همزمان با تامین مواد مغذی اصلی، م ...

ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات

ایمنی بیولوژیکی مواد مغذی: مبارزه با خطرات ویژه

ایمنی بیولوژیکی به معنی حفاظت دام های اهلی از هر گونه عوامل عفونی- باکتریایی، قارچی، انگلی یا ویروسی می باشد. نقص در ایمنی مواد غذ ...

بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی

بهینه سازی جذب مواد مغذی در جیره های جوجه های گوشتی ویژه

امروزه تولید حیوانات بطور دائمی با یک تناقض مواجه است که از یک طرف حیوانات با بهترین و با کیفیت ترین خوراک تغذیه شوند اما از طرف د ...

حرارت دادن همراه با تکنولوژی آنزیمی

حرارت دادن همراه با تکنولوژی آنزیمی ویژه

از مزایای آنزیمهای خوراکی کمک به پایین آمدن هزینه های تولیدات حیوانات و کاهش دادن تنوع مواد اولیه می باشد و اثرات زیست محیطی بوجود ...

15 فاکتور مهم در ارزیابی و استفاده از مواد اولیه جایگزین

15 فاکتور مهم در ارزیابی و استفاده از مواد اولیه جایگزین ویژه

زماني كه قابلیت دسترسی و قیمت مواد اولیه، استفاده از آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، باید از مواد اولیه دیگر بعنوان مواد جایگزین و ی ...

پیشرفت هایی در استفاده از مایعات در کارخانه خوراک

پیشرفت هایی در استفاده از مایعات در کارخانه خوراک ویژه

در سالهای اخیر از چربی حیوانی و روغن، در فرآوری خوراک دام و طیور بطور چشمگیری استفاده می گردد. بدین منظور تجهیزات مورد نیاز استفاد ...

افزیش محبوبیت استفاده از سویای تخمیر شده در جیره طیور

افزیش محبوبیت استفاده از سویای تخمیر شده در جیره طیور ویژه

نتایج بررسی ها نشان داد، استفاده از کنجاله سویای تخمیر شده در تغذیه جوجه های گوشتی نسبت به تغذیه با کنجاله سویا معمولی، میانگین اف ...

شش روش بهبود راندمان خوراک

شش روش بهبود راندمان خوراک ویژه

در این مقاله شش روش بهبود خوراک که استفاده از آنتی بیوتیک ها در تغذیه حیوانات بیمار را محدود می نماید، بررسی شده است.