واکنش میلارد بعنوان یک قاتل خاموش در کیفیت خوراک

واکنش میلارد بعنوان یک قاتل خاموش در کیفیت خوراک ویژه

واکنش میلارد بخش جدایی ناپذیر از تولید خوراک است. اثرات نامطلوب آن از طریق کاهش در قابلیت دسترسی مواد مغذی از فرایندهای حرارتی و ذ ...

استراتژی مدیریتی جهت تضمین کیفیت خوراک

استراتژی مدیریتی جهت تضمین کیفیت خوراک ویژه

خوراک یکی از مهم ترین نهاده های مرتبط با تولید و سودهی در دامپروری است. بنابراین، موفقیت یا عدم موفقیت در بهبود عملکرد تا حد زیادی ...

بهبود ماندگاری پلت

بهبود ماندگاری پلت ویژه

ماندگاری پلت توسط تغییراتی در فرمولاسیون جیره بهبود می یابد، به عنوان مثال استفاده از مواد خام با خاصیت چسبندگی خوب مانند گندم، جو ...

مزایای مدیریت رطوبت در خط تولید

مزایای مدیریت رطوبت در خط تولید ویژه

یکی از چالش های تولیدکنندگان خوراک، از یک طرف از دست رفتن رطوبت و از طرف دیگر رشد قارچ در خوراک می باشد. عوامل خارجی مانند دمای با ...

سیستم اندازه گیری آنلاین کنترل کننده اندازه ذرات خوراک

سیستم اندازه گیری آنلاین کنترل کننده اندازه ذرات خوراک ویژه

اندازه گیری آنلاین اندازه ذرات ابزاری جدید برای کنترل فرایند و بهینه سازی در زمان پلت کردن خوراک حیوانات می باشد. اندازه ذرات یکی ...

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی

بهبود کیفیت پلت: فاکتورهای کلیدی ویژه

پلت کردن خوراک ، با توجه به تقاضا برای استانداردهای بیشتر کیفیت پلت، ارزش غذایی و بهداشت میکروبی، و همچنین انعطاف پذیری بیشتر در ت ...

آیا کیفیت خوب پلت، قابل پیش بینی است؟

آیا کیفیت خوب پلت، قابل پیش بینی است؟ ویژه

پلت با کیفیت خوب در مقابل فشار و ضربه در زمان بسته بندی، انتقال ، انبارداری و حرکت در خطوط تولید مقاومت خوبی داشته و کمتر دچار شکس ...

راهکارهایی جهت کاهش هزینه های خوراک

راهکارهایی جهت کاهش هزینه های خوراک ویژه

با کاهش هزینه های خوراک، بهبود راندمان و سودآوری در پرورش طیور بدست خواهد آمد. برای رسیدن به این هدف می توان از راهکارهای مناسب در ...

ماندگاری رطوبت و افزایش راندمان تولید خوراک

ماندگاری رطوبت و افزایش راندمان تولید خوراک ویژه

هدف تولیدکنندگان خوراک، بهینه سازی مواد مغذی و به دنبال آن عملکرد بهتر حیوان است. بررسی روند تولید در کارخانه از موضوعات اصلی و با ...

تست مایکوتوکسین های پنهان

تست مایکوتوکسین های پنهان ویژه

برخی گیاهان قادرند با تغییر خصوصیات توکسین، تشخیص این سموم را با مشکل مواجه سازند. اما برای تشخیص مایکوتوکسین های پنهان چه کاری می ...