نقش پری کاندیشنینگ در خوراک و خوراک اکسترود شده

نقش پری کاندیشنینگ در خوراک و خوراک اکسترود شده ویژه

پری کاندیشنینگ به معنای شرایط یا آماده سازی مواد اولیه قبل از فراوری بیشتر می باشد. در زمینه فرایند اکستروژن، پری کاندیشنینگ دقیقا ...

ژلاتینه شدن خوراک اکسترود شده: چه اتفاقی می افتد؟

ژلاتینه شدن خوراک اکسترود شده: چه اتفاقی می افتد؟ ویژه

افراد معمولاً در طی فرآیند اکستروژن، از نشاسته موجود در خوراک به عنوان نشاسته ژلاتینه شده یاد می کنند. ما بیان میکنیم که این تصور ...

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان – قسمت دوم ویژه

از پری کاندیشنینگ در تولید خوراک استفاده می شود و شامل افزودن رطوبت و حرارت به خوراک قبل از اکستروژن یا پلت کردن می باشد. در بخش د ...

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول)

پری کاندیشنینگ در اکستروژن خوراک آبزیان ( قسمت اول) ویژه

پری کاندیشنینگ یکی از بخش های تولید و مرتبط با فرآیند اکستروژن می باشد( همچنین سایر فرآوری های خوراک مانند پلت کردن). اگر چه در ظا ...

فشرده سازی خوراک به روش اکسپندینگ

فشرده سازی خوراک به روش اکسپندینگ ویژه

در صنعت تولید خوراک از ماشین های BOA به عنوان دستگاه فشرده کننده مواد قبل از ورود به دستگاه پلت، عامل بهبود کیفیت پلت و بهداشتی ن ...

پلت بهتر است يا اكستروژن؟

پلت بهتر است يا اكستروژن؟ ویژه

در حاليكه بسياري از تكنولوژي هاي فرآوري، خوراك هاي متراكم توليد مي كنند، تنها در تعداد كمي از آنها خوراك سالم و عاري از عوامل بيما ...

اکسترودینگ سویای پرچربی برای دستیابی به حداکثر کیفیت

اکسترودینگ سویای پرچربی برای دستیابی به حداکثر کیفیت ویژه

سویا مهمترین محصول در جهان بوده كه بدليل كاربردهايي كه در کشاورزی و صنايع ديگر دارد کشت مي-شود. هشت کنجاله روغنی عمده در جهان وجو ...

نقش اكستروژن بر توليد خوراك سالم و بهداشتي

نقش اكستروژن بر توليد خوراك سالم و بهداشتي ویژه

توليد خوراك سالم از فاكتورهاي مهم استفاده از فرآيند اكستروژن است. در فرآيند اكستروژن از حرارت مرطوب استفاده مي شود كه از پارامترها ...

فرآوری با اکسپندر

فرآوری با اکسپندر ویژه

عنوان اکسپند، اکسپندکردن، اکسپندر-فرآوری، عملیات اکسپندر یا کاندیشنینگ در فشار بالا بیان می شود. اما روشی موفق است که در آن مقدار ...

تاثير بخار پلت و اكسترود كردن بر قابليت استفاده از فسفرفيتاتي در جوجه هاي گوشتي

تاثير بخار پلت و اكسترود كردن بر قابليت استفاده از فسفرفيتاتي در جوجه هاي گوشتي ویژه

در مطالعه حاضر مشاهده شد اكسترود كردن موجب كاربرد ضعيف تر مواد مغذي شده است. بيشتر تحقيقات روي خوراك هاي اكسترود شده طيور بصورت مط ...