آنچه در این بخش خواهید دید، مجموعه ای از مطالب علمی و تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی تولید خوراک پلت بوده که توسط تیم علمی

شرکت خوراک پرداز بصورت ماهانه در اختیار مدیران تولید کارخانجات خوراک دام و طیور و همچنین علاقمندان در این صنعت

قرار می گیرد. امیدواریم این بخش بتواند کمک موثری در بروز رسانی دانش مدیران فنی کارخانجات و تولید کنندگان خوراک داشته باشد.