علیرضا عباسی پور (رئیس هیئت مدیره)

- دکترای تخصصی تغذیه طیور- دانشگاه فردوسی abbasipour@nmfeed.com
- دارای گواهینامه آموزشی مدیریت مدرن تولید خوراک از کشور هلند
- دارای گواهینامه ممیزی داخلی Iso 22000:2005 (امنیت غذایی) از URS انگلیس

سوابق شغلی :

- کارخانه خوراک دام و طیور صالح (تولیدکننده انواع خوراک پلت دام، طیور و آبزیان): از سال 1381 تا 1384
- مشاور علمی- فنی کارخانجات تولید خوراک فراوری شده در سراسر کشور و کشورهای همسایه:
• کارخانه خوراک دام و طیور دانه پاک خزر: از سال 1392 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور بهشادآفرین: از سال 1391 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور دردانه رضوی: از سال 1394 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان: از سال 1393 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سبزوار: از سال 1392 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور کیمیادان: از سال 1385 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور مروارید دانه: از سال 1394 تاکنون
• کارخانه خوراک دام و طیور سولارسوی البرز: از سال 1395 تاکنون
• كارخانه خوراك دام و طيور فاضل گناباد از سال 1395 تا كنون

سوابق پژوهشی :

• مدیر مسئول فصلنامه «دانش فرآوری خوراک»، اولین و تنها نشریه تکنولوژی خوراک در ایران.
• تألیف کتب «راهنمای جامع تکنولوژی و فراوری خوراک دام، طیور و آبزیان» و «تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی»
• جایگزینی ارزش کنجاله سویا با کنجاله منداب، با و بدون آنزیم های تجزیه کننده NSP بر عملکرد، خصوصیات لاشه و هورمون تیروئید در جوجه گوشتی. 2006. International Journal of Poultry Science. 5(10): 932-937
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت، عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه گوشتی در دوران رشد و جیره بر پایه ذرت. 2016. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA
• اثر کاندیشنینگ خشک یا همراه با بخار و سطوح بنتونیت سدیم بر کیفیت پلت و شاخص های مصرف انرژی الکتریکی در خوراک جوجه گوشتی بر پایه گندم-سویا. 2016. The 5th Mediterranean Poultry Summit of WPSA
• تأثیر مخمر و آب پنیر اسیدی شده بر عملکرد، وزن اندام ها، میکروفلور روده و مورفولوژی روده جوجه گوشتی نر. 2017. Brazilian journal of poultry science