درباره شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

صنعت دامپروری به عنوان یکی از بخش های اصلی در تامین غذا و امنیت غذایی نقش کلیدی و بسیار مهم در هر کشوری دارد. تولید خوراک با راندمان مطلوب و با صرفه اقتصادی به منظور تولید بهینه پروتئین حیوانی، نیازمند گسترش علم تغذیه و دانش فرآوری خوراک و استفاده از روش های نوین تکنولوژی تولید خوراک می باشد. در این راستا دانش فرآوری مواد خوراکی و تولید خوراک کامل، بیشترین نقش و اهمیت را دارا بوده و اهمیت این موضوع و گستردگی مباحث مرتبط با تکنولوژی فرآوری خوراک تا حدی زیاد است که امروزه به عنوان بخش مستقلی از علم تغذیه شناخته شده است.

بر اساس این دیدگاه ها و با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه علمی و عملی مدیران در حوزه تکنولوژی خوراک، شرکت خوراک پرداز هزاره نوین در سال ۱۳۸۷ با هدف انجام وظیفه حرفه ای خود در خدمت رسانی به صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور و ارائه ایده های نوین در اصلاح و بهبود ساختار تولید در کارخانجات از جنبه های مختلف از جمله مشاوره علمی و تکنیکی تجهیزات و ماشین آلات تولید خوراک، طراحی خطوط تولید، کنترل فرآیندهای تولید و غیره بر اساس دیدگاه های تکنیکی و تغذیه ای تاسیس گردید.

رئوس فعالیت های شرکت خوراک پرداز هزاره نوین بر دو محور اصلی استوار است :

الف) بخش علمی–پژوهشی: شامل کلیه خدمات تخصصی در زمینه تکنولوژی خوراک، مطالعات و تحقیقات و ارائه نتایج آن در صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور می باشد.
ب) بخش تولید: بر اساس جدیدترین یافته های علمی بخش تحقیقات شرکت و نیز نیازسنجی صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان کشور، تولید محصولات خاص در این زمینه را نیز در دستور کار خود دارد.
شرکت خوراک پرداز هزار نوین متعهد است با تلاش و پشتکار هوشمندانه تیم علمی و فنی خود در راه رسیدن به اهداف خود ثابت قدم بوده و گامی هر چند کوچک اما موثر و کارآمد برای توسعه و پیشرفت این صنعت در سرزمین عزیزمان بر دارد.