ورود | ثبت‌نام

تجربیات تکنولوژی از زبان مدیران

در این صفحه مدیران کارخانجات خوراک در کشور از تجربیات خود در رابطه با تکنولوژی تولید خوراک و این صنعت بزرگ صحبت می کنند. شنیدن این تجربیات و راهکارهای عملی که مدیران فنی به آن رسیده اند، بسیار ارزشمند و ذی قیمت است.

پخش ویدیو

آقای دکتر تیموری- دردانه رضوی

پخش ویدیو

آقای مهندس فردین- کیمیادان تربت

پخش ویدیو

آقای دکتر اسفندیاری- بهشادآفرین

پخش ویدیو

آقای مهندس کر- سلامت دانه گلستان

پخش ویدیو

آقای دکتر عابدی- عابد گلستان

پخش ویدیو

آقای دکتر عطاران- سپیددانه سبزوار

پخش ویدیو

آقای دکتر عطار- خوراک پرداز

پخش ویدیو

آقای دکتر لقمانی- اتحادیه کارخانجات

پخش ویدیو

آقای دکتر عباسی پور

پخش ویدیو

آقای دکتر احمدی- دردانه رضوی

پخش ویدیو

سرکار خانم مهندس زرتاش- صالح کاشمر

پخش ویدیو

پروفسور حسن کرمانشاهی

پخش ویدیو

جناب آقای حسن زاده- دانه داران توس

پخش ویدیو

آقای عزیزالله چمانه- سلامت دانه گلستان

پخش ویدیو

آقای دکتر محمدرضا عبدالهی - دانشگاه مسی نیوزلند

عنوان مقاله:

Effect of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets

سال انتشار:

مارس سال 2021

موضوع:

اثر زمان کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم فعال شده بر کیفیت پلت، عملکرد، مورفولوژی روده باریک و ابقا مواد مغذی در جوجه های در حال رشد تغذیه شده با جیره های گندم و کنجاله سویا

نویسندگان:

عليرضا عباسي پور،حسن کرمانشاهی و ابوالقاسم گلیان

19AAF010z018

عنوان مقاله:

Review of mixer types

سال انتشار:

سال 2019

کشور:

هلند

موضوع:

مروری بر انواع ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

Mixers article (1).pdf

عنوان مقاله:

Different mixer testing methods

سال انتشار:

ژانويه سال 2020

کشور:

انگلستان

موضوع:

انواع روش هاي تست ميكسر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Proper mixing- an essential step of feed mixing

سال انتشار:

آوريل سال 2020

کشور:

هندوستان

موضوع:

ميكس مناسب- مرحله كليدي از مخلوط كردن خوراك

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Conditioning and its effect on poultry feed

سال انتشار:

ژوئن- فوريه سال 2018

کشور:

هلند

موضوع:

كانديشنينگ و اثرات آن بر خوراك طيور

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

دانلود

عنوان مقاله:

Conditioning and different types of conditioner

سال انتشار:

نوامبر سال 2017

کشور:

چین

موضوع:

كانديشنينگ و انواع مختلف كانديشنر

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

عنوان مقاله:

Influence of steam-conditioning on chemical changes of feed

سال انتشار:

سپتامبر - اكتبر سال 2018

کشور:

ترکیه

موضوع:

بررسی تاثير كانديشنينگ بخار بر تغييرات شيميايی خوراک

نویسندگان:

عليرضا عباسی پور، امير عطار، سميرا حسن پور

1

خوراک دام و طیور بهشادآفرین

2

خوراک دام و طیور سپیددانه سربداران سبزوار

3

خوراک دام و طیور کیمیادان تربت

4

خوراک دام و طیور دانه داران توس

5

خوراک دام و طیور زرین رشد گلستان

6

خوراک دام و طیورمشفق دانه هرات

7

خوراک دام و طیور کرفتودانه کردستان