بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک

بازدهی انرژی در کارخانجات خوراک ویژه

تکنیک های فراوری بر دسترس بودن مواد مغذی و خصوصیات فیزیکی محصولات خوراکی تاثیر می گذارد. با اینحال، تاثیر پارامترهای فراوری بر روی ...

چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟

چگونه پلت کردن بر اندازه ذرات خوراک تاثیر دارد؟ ویژه

در این مقاله به اثر اضافی آسیاب شدن در فرآیند پلت کردن در زمان تولید خوراک خواهیم پرداخت.

چرا فرایند حرارتی خوراک باید تایید شود؟

چرا فرایند حرارتی خوراک باید تایید شود؟ ویژه

مقاله زیر اولین سری از مقاله هایی است که گام به گام چگونگی تایید یک عملیات حرارتی خوراک برای از بین بردن سالمونلا به عنوان یکی از ...

بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن

بررسی دما در زمان پلت کردن محصولات حساس به دما: تغییرات دما در طی فرایند پلت کردن ویژه

دامهای امروزی به صورت کامل با خوراک پلت تغذیه می شوند. خوراک پلت عملکرد بهتری را در حیوانات (میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک ...

فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت و بازدهی آنها

فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت و بازدهی آنها ویژه

کیفیت مواد اولیه تشکیل دهنده پلت به طور مستقیم در آسیب پذیری پلت، سختی پلت، کیفیت ظاهری پلت ( ترک، میزان نرمی، رنگ و ...) و طول پل ...

مشکلات کارخانجات خوراک در مناطق گرمسیری

مشکلات کارخانجات خوراک در مناطق گرمسیری ویژه

فرآوری خوراک حتی با وجود مواد اولیه جدیدتر و تکنولوژی بروز و رشد تحقیقات پیشرفته به جهت کنترل هزینه های خوراک، در حال تبدیل شدن به ...

بررسی صنعت خوراک از دیدگاه تاریخی و پیامدهای آن برای آینده

بررسی صنعت خوراک از دیدگاه تاریخی و پیامدهای آن برای آینده ویژه

تاریخ صنعت خوراک به فهمیدن چرا و چگونگی شیوه های خاص تکامل مربوط است. تعدادی از این عملیات با فعالیت های جدید، جایگزین طبیعی تر، ب ...

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک

تولید پلت برای ذخیره انرژی، بهبود بازدهی و ایمنی خوراک ویژه

بازدهی فرآیند پلت کردن تاثیر قابل توجهی در سودآوری و توان عملیاتی کارخانجات خوراک دارد . از نظر تولید، خوراک پلت شده ظرفیت بارگیری ...

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن

فاکتورهای موثر بر کیفیت خوراک و بهره وری کارخانجات خوراک - نکاتی در مورد پلت کردن ویژه

وظیفه هر کارخانه خوراک بایستی دستیابی و حفظ این شاخص ها باشد. این مقاله براساس عوامل موثر بر کیفیت خوراک و بازدهی کارخانجات خوراک ...

مراحل کلیدی در خوراک پلت

مراحل کلیدی در خوراک پلت ویژه

هدف اصلی پلت کردن تبدیل ذرات نرم به شکل توده بزرگتر خوراک می‌باشد. پرس پلت خوراک آردی کاندیشن شده را به شکل توده متراکم (پلت) می‌ش ...