افزودن مایعات در میکسر ریبونی

افزودن مایعات در میکسر ریبونی ویژه

مخلوط کردن مواد اولیه خشک و تر در میکسر ریبونی نیاز به یک روش کارامد و سازگار با مواد اولیه خام دارد. این روش به چندین عامل بستگی دارد که شامل خصوصیات هر کدام از ترکیبات جامد و مایع، چگونگی اثرات متقابل آنها و همچنین مقدار مایعی که باید افزوده شود، می باشد. این مقاله برخی از تکنیک های مفید را که ممکن است ارائه می دهد.

چهار روش عملی برای بهبود راندمان میکسرهای ریبونی

چهار روش عملی برای بهبود راندمان میکسرهای ریبونی ویژه

از میکسرهای ریبونی برای مخلوط کردن مواد جامد، یا مخلوط کردن مواد با حرارت یا سرما و سایر فرآوری مواد جامد یا فله استفاده می شود. این میکسرها در صنعت بخوبی شناخته شده اند اما بسیاری از ما اطلاعات کافی در مورد بهبود تولیدات میکس و بالابردن راندمان این بخش از فرآوری خوراک نداریم. دراین مقاله چهار روش علمی برای تضمین کارکرد میکسر ریبونی و ارتقا راندمان آن اشاره شده است.

جلوگيري از ميكس ناقص و تفكيك اجزاي خوراك

جلوگيري از ميكس ناقص و تفكيك اجزاي خوراك ویژه

در اغلب موارد علت ميكس ناقص، خود ميكسر است كه به دليل تنظيم نبودن يا ساييدگي بخش هاي مختلف بوجود مي آيد. در بسياري از موارد ديده شده تنها تنظيم مورد نياز، كاهش فاصله بين ريبون و ديواره ميكسر است و با تنظيم آن مشكل رفع مي گردد. در بيشتر مواقع، ريبون ها و پدال هاي هم رديف، از بيرون ساييده شده يا صدمه مي بينند، در اين صورت بايد تعويض شوند.

راهنماي ميكس خوراك

راهنماي ميكس خوراك ویژه

موضوع اصلي در ميكس خوراك اين است كه حيوان بتواند در مصرف روزانه خود تمام مواد مغذي مورد نياز از جيره تامين كند. اغلب كارخانجات خوراك براي اندازه گيري عملكرد و يكنواختي ميكسر، از فاكتور ضريب تغييرات (CV ) استفاده مي كنند. معمولاً ضريب تغييرات 5، عدد استاندارد ميكس در كارخانه محسوب مي شود. به عبارت ديگر اگر ضريب تغييرات مخلوط 5 درصد باشد، حيوان حداقل 90 درصد از مواد مغذي جيره را دريافت خواهد كرد

محدوديت هاي ميكس  با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي اجزاي خوراكي در جيره هاي پلت (خشك و مايع)

محدوديت هاي ميكس با توجه به خصوصيات فيزيكي و شيميايي اجزاي خوراكي در جيره هاي پلت (خشك و مايع) ویژه

ميكس و پلت دو فرآيند مهم در توليد خوراك است كه براي بدست آوردن نتيجه مطلوب بايد خصوصيات فيزيكي-شيميايي اجزاي خوراكي مورد توجه قرار گيرد. انتخاب اجزاي خوراكي بر اساس تركيبات شيميايي جزو اصول علمي براي برآورده شدن نيازهاي تغذيه اي قبل از مرحله ميكس و پلت مي باشد. براي كارخانه دار و تهيه كنندگان خوراك، حفظ راندمان در توليد خوراك هاي مطلوب نيازمند آگاهي از شباهت ها، اختلافات، محدوديت هاي مرتبط با اجزاي خوراكي مي باشد.

تولید پرمیکس

تولید پرمیکس ویژه

در اختلاط مواد خوراکی در هر بچ، باید سطوح یکسانی از هر کدام اجزای خوراکی وجود داشته باشد. ایجاد مخلوط همگن به فاکتورهای متعددی مثل نوع میکسر، زمان میکس، تنوع در اندازه ذرات، عوامل پیوند دهنده ذرات، مواد بجا مانده از میکس قبل، بافت پرمیکس ریزمغذی ها، توالی افزودن مواد به میکسر، ترتیب مخلوط ها، پروفیل تغذیه ای مخلوط و برنامه های تضمین کیفیت بستگی دارد. در این مقاله، روند تولید پرمیکس و اهمیت آن در تولید خوراک های باکیفیت اشاره شده است.

انتخاب بهترين ميكسربه منظور اختلاط مواد جامد مرطوب

انتخاب بهترين ميكسربه منظور اختلاط مواد جامد مرطوب ویژه

معمولاً ميكس شدن مواد جامد، براحتي انجام مي شود اما فرم هاي متراكم بدليل داشتن توده هاي غيريكنواخت، اختلاف در اندازه ذرات، ميزان مايع بودن، ويسكوزيته يا دانسيته، مخلوط غيريكنواختي توليد مي كنند. اين مقاله در بازنگري عمليات ميكس مواد مرطوب اطلاعاتي در اختيار شما قرار خواهد داد.

میکس خوراک و روش های تست میکسر

میکس خوراک و روش های تست میکسر ویژه

برای تولید محصول یکنواخت چه در فارم و چه در کارخانه باید مواد بخوبی با هم مخلوط شوند. تولیدکنندگان مجبورند از مواد خوراکی استفاده نمایند که از نظر ترکیب، اندازه ذرات، شکل، رطوبت، دانسیته و وضعیت الکتروستاتیک با هم مختلف هستند. در موضوع اختلاط مناسب مواد، تولید خوراکهایی که بخوبی میکس شدند نسبت به کیفیت محتوی محصول برای خریداران اهمیت بیشتری دارد.

ميكس كردن : شرح تفصيلي فاكتورهاي موثر بر يكنواختي ميكس (قسمت دوم)

ميكس كردن : شرح تفصيلي فاكتورهاي موثر بر يكنواختي ميكس (قسمت دوم) ویژه

خصوصيات مواد مغذي اجزاي خوراكي موضوع بسيار مهمي است. هدف از اين بحث آزمودن خصوصيات فيزيكي اجزاي خوراكي است كه بر فرآيند ميكس تاثيرگذار هستند. از جمله اين خصوصيات دانسيته اجزاي خوراكي، اندازه ذرات و شمارش ذرات است.

ميكس كردن : شرح تفصيلي فاكتورهاي موثر بر يكنواختي ميكس (قسمت اول)

ميكس كردن : شرح تفصيلي فاكتورهاي موثر بر يكنواختي ميكس (قسمت اول) ویژه

با توجه به موثر بودن نوع فرآوري بر عملكرد حيوان، مطالعات زيادي در زمينه نحوه فرآوري خوراك صورت گرفته اما در اين ميان، تاثير فرآيند مخلوط كردن اجزاي خوراك، كمتر مورد توجه توليد كنندگان قرار مي گيرد. در اين مقاله راجع به فرآيند ميكس و عملياتي كه بر ميكس مناسب تاثير دارند صحبت شده و علاوه بر اندازه گيري يكنواختي ميكس، جزئيات آزمون نيز ارزيابي مي گردد.