آیا کیفیت خوب پلت، قابل پیش بینی است؟

آیا کیفیت خوب پلت، قابل پیش بینی است؟ ویژه

پلت با کیفیت خوب در مقابل فشار و ضربه در زمان بسته بندی، انتقال ، انبارداری و حرکت در خطوط تولید مقاومت خوبی داشته و کمتر دچار شکس ...

راهکارهایی جهت کاهش هزینه های خوراک

راهکارهایی جهت کاهش هزینه های خوراک ویژه

با کاهش هزینه های خوراک، بهبود راندمان و سودآوری در پرورش طیور بدست خواهد آمد. برای رسیدن به این هدف می توان از راهکارهای مناسب در ...

ماندگاری رطوبت و افزایش راندمان تولید خوراک

ماندگاری رطوبت و افزایش راندمان تولید خوراک ویژه

هدف تولیدکنندگان خوراک، بهینه سازی مواد مغذی و به دنبال آن عملکرد بهتر حیوان است. بررسی روند تولید در کارخانه از موضوعات اصلی و با ...

تست مایکوتوکسین های پنهان

تست مایکوتوکسین های پنهان ویژه

برخی گیاهان قادرند با تغییر خصوصیات توکسین، تشخیص این سموم را با مشکل مواجه سازند. اما برای تشخیص مایکوتوکسین های پنهان چه کاری می ...

اندازه گیری کیفیت فیزیکی پلت و محصول اکسترود شده

اندازه گیری کیفیت فیزیکی پلت و محصول اکسترود شده ویژه

به چند دلیل کیفیت فیزیکی پلت و خوراک اکسترود شده مهم است. با تولید محصول با کیفیت، حتی در طی انتقال و جابجایی و ایجاد فشار و سایش، ...

کنترل کیفیت در کارخانه خوراک

کنترل کیفیت در کارخانه خوراک ویژه

در تمام واحدهای تولیدی، واحد کنترل کیفی مطابق با نمونه گیری صحیح، نحوه نمونه گیری و وضعیت تجهیزات برنامه ریزی می شود. فرآیند تولی ...

کنترل کیفیت در تولید خوراک

کنترل کیفیت در تولید خوراک ویژه

رابطه بین کیفیت و عملکرد حیوان بسیار مهم است و علاوه بر ترکیبات خوراک، قابلیت هضم و متابولیسم مواد نیز اهمیت خاصی دارد. بنابراین م ...

توسعه برنامه های تضمین کیفیت خوراک

توسعه برنامه های تضمین کیفیت خوراک ویژه

تولید خوراک با کیفیت بالا به مدیریت تا نحوه تولید و نگهداری خوراک بستگی دارد. یکی از بخش های مهم، بخش کنترل کیفیت در کارخانه است ک ...

نگهداري و استفاده درست از داي

نگهداري و استفاده درست از داي ویژه

يكي از بخش هاي مهم و حساس دستگاه پلت، داي است، علاوه بر اينكه ارتباط مستقيمي با كيفيت پلت دارد در حفظ هزينه هاي دستگاه نيز نقش موث ...

جلوگیری از اختلاط دارویی در حین فرآوری و تحویل خوراک

جلوگیری از اختلاط دارویی در حین فرآوری و تحویل خوراک ویژه

اختلاط دارویی شکلی از آلودگی خوراک است که در زمان انتقال اجزای خوراکی یا محصول تولید شده از یک نقطه به نقطه دیگر اتفاق می افتد. هم ...