راندمان آسياب

راندمان آسياب ویژه

استفاده بهينه از انرژي در كارخانجات توليد كننده خوراك، مديران كارخانجات را بر آن داشته تا در انتخاب سيستم هاي فرآوري توجه بيشتري ...

نگهداری از آسیاب چکشی

نگهداری از آسیاب چکشی ویژه

ازآسیاب چکشی برای خرد کردن مواد خوراکی مختلف استفاده می شود. كسب راندمان مطلوب و کاهش هزینه نگهداری دستگاه، به استفاده از آسیاب ...

نگهداري رولر ( آسياب غلطكي)

نگهداري رولر ( آسياب غلطكي) ویژه

رولر يا آسياب غلطكي علاوه بر آسياب خوراك كاربردهاي مختلف ديگري نيز دارد مثل توليد كرامبل از پلت، شكستن ذرت، غلطك زدن خشك مواد خورا ...

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت (قسمت سوم)

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت (قسمت سوم) ویژه

چكش ها در سبك هاي متنوعي در مناطق مختلف جهان استفاده مي شود. در بسياري از موارد استفاده از طرح مناسب سيستم آسياب چكشي موجب از بين ...

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت  (قسمت دوم)

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت (قسمت دوم) ویژه

ازآسياب هاي چكشي براي كاهش اندازه ذرات خوراك حيوانات استفاده مي شود. استفاده از الگوي خوب آسياب چكشي در مدت استفاده، عملكرد خوبي ...

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت (قسمت اول)

بررسي اقتصادي فرآيند آسياب در توليد خوراك هاي پلت (قسمت اول) ویژه

در صنعت توليد خوراك كاهش اندازه ذرات (آسياب كردن) بعد از فرآيندهاي پلت، اكسپند كردن و اكسترود كردن، در درجه دوم اهميت از نظرمصرف ا ...